ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

 

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน  จะจัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม

 

Share on Line
Share on Pinterest