โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ วัดภูกรงไก่ธรรมราม บ้านนาลึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

Share on Line
Share on Pinterest