กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(Big Day) "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"

กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(Big Day)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. จังหวัดเลย โดย สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเลยร่วมกับ อบต.เมือง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(Big Day) "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน ทั้งนี้ นายดิษพล บุตรดีวงษ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย และข้าราชการ, ลูกจ้างสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลยได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ  ลานอเนกประสงค์ หน้า อบต.เมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

Share on Line
Share on Pinterest