พิธีเปิดเมืองเชียงคาน “ท่องเที่ยวสุขใจ ไปเลยเชียงคาน”

พิธีเปิดเมืองเชียงคาน “ท่องเที่ยวสุขใจ ไปเลยเชียงคาน”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอเชียงคาน ร่วมพิธีเปิดเมืองเชียงคาน ท่องเที่ยวสุขใจ ไปเลยเชียงคาน”  ณ ลานวัฒนธรรมริมโขง หน้าวัดท่าคก อ.เชียงคาน จ.เลย

Share on Line
Share on Pinterest