ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสะงู ม.7 บ้านนาแซง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share on Line
Share on Pinterest