ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูดู่ ม.1 บ้านนาพึง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share on Line
Share on Pinterest