ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาหิน) ม.3 บ้านนาพระ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share on Line
Share on Pinterest