การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2564

การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายดิษพล  บุตรดีวงศ์  ท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นายณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

Share on Line
Share on Pinterest