พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718

พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาสดุดี วีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรกรรม ของผู้เสียสละ ณ อนุสรณ์สถาน พตท.1718 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายกองเอกชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดเลยร่วมวางพวงมาลา

Share on Line
Share on Pinterest