ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย - หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียง ด้วยวิธี e-bidding

.

Share on Line
Share on Pinterest