กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

         นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมถ่ายรูปเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อถวายความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Share on Line
Share on Pinterest