โครงการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

โครงการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในโครงการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด” ณ วัดศรีสุมังคลาราม บ้านปากหมาก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในลักษณะแปลงรวม โดยมี นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสมุดประจำตัว ด้วย

Share on Line
Share on Pinterest