กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ณ บริเวณลำน้ำกุดป่อง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ณ บริเวณลำน้ำกุดป่อง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณ ลำน้ำกุดป่อง (สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ เป็นประธานในพิธี

Share on Line
Share on Pinterest