กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ณ พื้นที่แปลงต้นแบบของ นายสนั่น จำปาทอง หมู่ที่ 7 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ทำสะพานข้ามคลองไส้ไก่ ทำฝายแม้ว ทำปุ๋ยหมัก และทำแซนวิสปลา

Share on Line
Share on Pinterest