เป็นหน่วยงานหลักในจังหวัดเลย ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนวาระ การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น THAILOEI 4.0
 • 19 ต.ค. 2564

  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กร...

 • 19 ต.ค. 2564

  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9

 • 18 ต.ค. 2564

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Vi... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 18 ต.ค. 2564

  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมั... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 18 ต.ค. 2564

  การส่งเสริมการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว "พื้น... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 18 ต.ค. 2564

  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย คร... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 18 ต.ค. 2564

  ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.เลย ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000019
คน
icon
วันนี้
0000011
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000299
คน
icon
เดือนนี้
0001856
คน
icon
ปีนี้
0020491
คน
icon
ทั้งหมด
0161487
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest