เป็นหน่วยงานหลักในจังหวัดเลย ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนวาระ การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น THAILOEI 4.0
 • 17 ก.ย. 2564

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลส...

 • 17 ก.ย. 2564

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน...

 • 17 ก.ย. 2564

  ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ...

 • 16 ก.ย. 2564

  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 (... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 16 ก.ย. 2564

  ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 16 ก.ย. 2564

  แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 16 ก.ย. 2564

  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.เลย ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000008
คน
icon
วันนี้
0000022
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000833
คน
icon
เดือนนี้
0002028
คน
icon
ปีนี้
0017481
คน
icon
ทั้งหมด
0158477
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest