เป็นหน่วยงานหลักในจังหวัดเลย ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนวาระ การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น THAILOEI 4.0
 • 21 ม.ค. 2565

  การสำรวจเด็กอายุ 5 - 11 ปี และความต้องการการรับวัค...

 • 21 ม.ค. 2565

  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประม...

 • 21 ม.ค. 2565

  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

 • 21 ม.ค. 2565

  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕

 • 21 ม.ค. 2565

  โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุม...

 • 21 ม.ค. 2565

  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บ...

 • 20 ม.ค. 2565

  ขอความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อคัดกรอ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.เลย ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000010
คน
icon
วันนี้
0000031
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000729
คน
icon
เดือนนี้
0002085
คน
icon
ปีนี้
0002085
คน
icon
ทั้งหมด
0170771
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest